Живот в добро здраве 67,5 години средно за жените и 64 години за мъжете е сред целите, които преследва Националната здравна стратегия 2021- 2030 г.

 

Българският мъж очевидно дави проблемите на средната си възраст в солидно количество алкохол. Делът на мъжете в България които консумират редовно алкохол е значително по-голям от този на жените – 40,8% за силния пол срещу 10,9% при жените. Това показват данни от последни проучвания за поведенческите фактори на населението, цитирани в Националната здравна стратегия за периода 2021 -2030 г. Документът е публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации на 30 декември 2020 г.

Консумацията на алкохол у нас е значително над средните за ЕС, личи от данни за 2019 г. Интересно е, че при мъжете ни чашката по-често е продължение на ръката във възрастовите групи -45-54 г, и 55-64 г. Друг житейски период на пиене в живота на българския мъж е възрастта 20-24 г. При жените, които редовно поемат алкохол не може да се направи ясно разделение за периоди на възрастта. Тоест обичащите чашката дами – си я обичат във всички възрасти.

Продължава повишаването на консумацията на алкохолни напитки средно за лице от домакинство в страната (с 12,8 литра средно за периода 2001-2018 г.), се посочва още в документа.

Рекордьори сме. Категорично бием обобщените за ЕС показатели по тютюнопушене, разпространението му в България е почти 7 процентни пункта над средното за съюза.  28% от възрастното население в България пуши ежедневно, процентът за мъжете дори е 35 на сто. И как не, като българинът явно открива цигарата доста рано. Резултатите от изследване на здравния профил за 2019 г. поставят 15- годишните момчетата в България на второ място в ЕС по тютюнопушене (с 21% след Хърватия). Българските девойки обаче безапелационно са на челното място в ЕС- 30% от 15-годишните момичета са редовни пушачи.

Тези рискови фактори на поведението се анализират в проекта за Национална здравна стратегия,   патетичната употреба на алкохол и цигари основно заедно със затлъстяването и невисоката средна физическа активност на хората са посочени сред рисковите фактори за здравето на българина. Делът на редовно спортуващите у нас продължава да бъде 7%. При това данните са събирани през годините преди пандемичната 2020 г., така че при карантината обосновано може да се предположи влошаване на резултатите и то по обективни причини. Значително по-голям е делът на хората, които се отдават на спорт макар и по-рядко. Веднъж седмично упражнения или спорт се случват на 60% от изследваните българи, жените тук се представят леко по-добре – с 61,1% срещу 57,4 при мъжете. Разпределението по възрастови групи показва повишаване на показателите за спортуващите до възрастта 45-54 години, когато ….какво? Видяхме горе. Мъжете сядат да  пият.

Мерките, предвидени в проекта за Здравна стратегия до 2030 г. са насочени така, че да се удължи животът в добро здраве на българите. Целевата стойност залегнала в документа е жените у нас да имат средна  продължителност на живота в добро здраве 67,5 години, а мъжете 64 години. Впрочем въпреки вредните ни навици прави вчечатление, че и текущите стойности по този показател за България (66,2 години за жените и 62,9 години за мъжете) надвишават средното ниво в ЕС, което е  64 и 63, 5 години съответно за жените и мъжете.

Прочетено 23 пъти
Сподели
  •