ластите затварят временно ТЕЦ Марица 3 в Димитровград заради серия нарушения на екологичните норми. Последните превишения на позволените нива на серен диоксид бяха регистрирани преди дни.

На брифинг служебните министри на енергетиката Росен Христов и на околната среда и водите Росица Карамфилова заявиха, че освен риск за здравето на населението, честите нарушения на екологичните норми от страна на ТЕЦ Марица 3 поставя под риск функционирането на цялата електроенергийна система у нас и могат да доведат дори до спирането на големите инсталации в Маришкия басейн.

Въглищните централи у нас работят благодарение на дерогация от страна на ЕК, която позволява 3 средноденонощни превишения на нормите и 24 средночасови. В периода от петък до събота ТЕЦ Марица 3 е извършил 8 средночасови превишения от 24 позволени общо за всички централи у нас. С регистрираното замърсяване от ТЕЦ Марица 3, страната ни вече е достигнала позволените 3 средноденонощни превишения на нормите и има 23 средночасови. Междувременно срещу страната ни се водят две наказателни процедури за качеството на въздуха – за високото ниво на фини прахови частици и за високи нива на серен диоксид.

„Сега сме на 23 средночасови превишения на нормите, а още 3 месеца има до края на годината. С още две нарушения тази дерогация ще бъде отменена, което би довело да затварянето на всички въглищни мощности в страната. Това ще превърне България от нетен износител на електроенергия в нетен вносител. Мощността на ТЕЦ Марица 3, в същото време, е незначителна, а инсталациите в маришкия басейн са критични за цялата енергийна система. И с още две нарушения в ТЕЦ Марица 3 се рискува работата на маришките централи, страната да загуби 30% от производството си на електричество, при положение че всички съседни държави внасят електричество у нас“, каза служебният енергиен министър Росен Христов, цитиран от БНТ.

ТЕЦ Брикел продължава да работи, но с ежедневни проверки от страна на екоминистерството. За целта са командировани служители от различни регионални екоинспекции, които дежурят и през почивните дни.

„Никой от нас няма желание да затваря големи горивни инсталации, но има комплексни разрешителни, които са определили условия, при която всяка от тези инсталации може да работи. Неизпълнението на тези разрешителни води до нарушение на екологичните норми, а това води до прекратяването на дейността им до привеждане в съответствие“, заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

През август на ТЕЦ Брикел беше наложена принудителна административна мярка за установени редица несъответствия при работата му. Тя е с предварително изпълнение, което беше отменено от съда.

Прочетено 101 пъти
Сподели
  •